Menu
Nieuws

Letsel: wie draait op voor de financiële gevolgen?

Letsel: wie draait op voor de financiële gevolgen?

Niemand maakt nooit een fout, en bovendien zit een ongeluk in een klein hoekje. Het kan dus altijd eens gebeuren dat een ondernemer of een van zijn of haar medewerkers een fout maakt, en dat dit schade veroorzaakt. Ondernemers of bedrijven hebben als ze slim zijn (en soms is het zelfs verplicht) een verzekering afgesloten voor dergelijke situaties. Het kan hierbij onder meer gaan om een WA-autoverzekering of een zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze verzekeringen dekken zowel materiële schade als letselschade. Hieronder lees je meer over dit laatste.

De grote impact van letselschade

Schade is sowieso vervelend. Maar je kunt wel stellen dat de ene soort schade een grotere impact heeft dan de ander. Waar je materiële schade vaak eenvoudig kunt oplossen door iets dat kapot is gegaan te vervangen, is dat bij letsel een heel ander verhaal. Letselschade is in veel gevallen veel ingrijpender, omdat het (tijdelijk) iemands leven sterk beïnvloedt. Bijvoorbeeld omdat iemand voor korte of langere tijd beperkt in zijn doen en laten is, en omdat het gepaard gaat met verdriet en pijn.

Verschillende soorten letselschades

Er bestaan allerlei soorten letsels. Letsel kan onder andere worden veroorzaakt door een val, of door een scherp voorwerp. Ook een veelvoorkomend letseltype is crush letsel. Dit soort letselschade omvat allerlei soorten letsels die veroorzaakt zijn door beknelling of beklemming. Je kunt hierbij denken aan inwendige bloedingen, botbreuken en schade aan spier- of botweefsel.

Verschillende soorten letselschades

Vaststelling van de aansprakelijkheid

Letselschade kan grote financiële gevolgen hebben. Om te bepalen wie deze gaat betalen, moet vastgesteld worden wie er aansprakelijk is. Soms moet je voor een schadevergoeding zijn bij je eigen verzekeraar. Maar soms is ook de wederpartij (gedeeltelijk) verantwoordelijk. In dat geval moet de verzekering van de andere partij (ook) worden aangesproken. Tot slot zijn er in ons land ook nog sociale verzekeringen die in dit verhaal een rol spelen. De Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten dekken het risico van arbeidsongeschiktheid van medewerkers in loondienst af, en zorgen voor inkomen.

Waaruit bestaat de schadevergoeding na letsel?

De schadevergoeding na letselschade wordt enerzijds bepaald aan de hand van mis te lopen toekomstige inkomsten. Een compensatie voor het mislopen van inkomsten kan overigens zelfs bij letselschade na zwart werk worden gevraagd. Daarnaast gaat het uiteraard ook om medische kosten en reiskosten daarvoor, en kosten voor onder andere rechtsbijstand, aanpassing van de woning en thuishulp.