Menu
Nieuws / PV Oprichten

Voorbeeld Statuten

Modelstatuten van een vereniging

Naam
Artikel 1
De naam van de vereniging is

Zetel
Artikel 2
Zij is gevestigd in de gemeente

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door

Leden
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Bekijk hier de volledige Voorbeeld Statuten.