Menu
Nieuws

Maatwerk in arbozorg: hoe een arbodienst in Rotterdam jouw bedrijf kan helpen?

Maatwerk in arbozorg hoe een arbodienst in Rotterdam jouw bedrijf kan helpen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor je werknemers. Dit betekent onder andere dat je verplicht bent om een goed arbobeleid te voeren. Dit kan een hele uitdaging zijn, vooral als je bedrijf groeit en je steeds meer werknemers in dienst hebt. Gelukkig kan een arbodienst Rotterdam op maat jouw bedrijf helpen bij het opzetten en uitvoeren van een effectief arbobeleid.

Arbodienst maatwerk

Een arbodienst biedt maatwerk op het gebied van arbozorg. Dit betekent dat de dienstverlening specifiek wordt afgestemd op de behoeften en eisen van jouw bedrijf. Of je nu een klein of groot bedrijf hebt, een arbodienst kan jou helpen bij het opstellen van arbobeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en past bij de cultuur en werkwijze van jouw bedrijf.

De verschillende diensten

Een arbodienst kan verschillende diensten aanbieden, zoals verzuimbegeleiding, arbeidsomstandighedenonderzoek, risico-inventarisatie en -evaluatie, en preventief medisch onderzoek.

Het voordeel van het inschakelen van een arbodienst is dat je als werkgever ontzorgd wordt en je je kunt focussen op andere belangrijke taken binnen je bedrijf.

Daarnaast kan een arbodienst je helpen bij het voorkomen van ziekteverzuim. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid en het welzijn van je werknemers, maar ook voor de productiviteit van je bedrijf. Een arbodienst kan bijvoorbeeld advies geven over gezond werken en preventieve maatregelen nemen om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen.

Ziekte bij de werknemer

Maar wat als een werknemer nou toch ziek wordt? Juist dan kan een arbodienst je ondersteunen bij de verzuimbegeleiding. De arbodienst kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en het begeleiden van de werknemer bij zijn of haar re-integratie. Dit kan ervoor zorgen dat de werknemer sneller en duurzaam terug kan keren naar het werk en dat de kosten van verzuim beperkt blijven.

En mocht er onverhoopt toch sprake zijn van langdurig ziekteverzuim, dan is het goed om te weten dat de werknemer na 104 weken ziekte recht heeft op een transitievergoeding bij. Dit is een vergoeding die de werkgever moet betalen bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van ziekte. De hoogte van de vergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer.

Wanneer heeft je werknemer  recht op transitievergoeding bij ziekte als hij na 2 jaar ziekte toch bij je blijft werken?  Een arbodienst kan je helpen bij het advies over het vervolg en de hoogte van de transitievergoeding. Zo weet je als werkgever waar je aan toe bent en kun je de kosten van verzuim beter beheersen.