Menu
Erop uit met collega's / Workshops

Cursus Plat Mestreechs

Andre Rieu, Benny Neyman, Hans van der Togt; het zijn maar een paar voorbeelden van cursisten die met goed gevolg de workshop Plat Mestreechs hebben doorlopen.

Al komt u met het meest bekakte Aerdenhoutse of Twentse accent binnen..er is geen ontkomen meer aan. Uw woordenschat is verrijkt met een cocktail van kennen en kunnen, kunnen en kinnen, moeten en mote, zullen en zölle. En wie mag daar dan wel de cursusleidster zijn? Dat is unne authentieke Sjeng oet ‘t jekerkwartier. Eenmaal binnen, dan heb je toch een enthousiasme binnen de poorten!

Workshop Maastricht?