Menu
Nieuws / PV Oprichten

Contributie

Veel ondernemingen hebben een personeelsvereniging (PV) ingesteld. De werknemers betalen meestal een contributie aan de vereniging. Vaak doet de werkgever ook een duit in het zakje. Daarbij komt de vraag op of deze werkgeversbijdrage loon voor de werknemers is. Een en ander hangt van de omstandigheden af.

Als de werkgever (een deel van) de contributie op zich neemt, dan is dit belastbaar loon voor de werknemers. Stel dat de PV een contributie van € 15 heeft vastgesteld en de werknemer en de werkgever nemen beiden de helft voor hun rekening. Bij de werknemer wordt € 7,50 netto ingehouden voor zijn deel van de contributie. Maar de € 7,50 die de werkgever bijdraagt moet als belastbaar loon bij de werknemer worden meegenomen. In dit geval neemt de werkgever namelijk een stukje kosten van de werknemer op zich. Zou hij niets bijdragen, dan zou de werknemer immers de volle € 15 moeten betalen.

Onbelast
Als de werkgever een bijdrage levert van maximaal de contributie van de werknemers zonder dat deze invloed heeft op het contributiebedrag van de werknemers, is dit onbelast voor de werknemers. Stel dat de PV een contributie van € 7,50 heeft vastgesteld en deze volledig door de werknemer (uit zijn nettoloon) wordt betaald.

De werkgever kan bijvoorbeeld besluiten om daarnaast een bijdrage aan de PV-pot te leveren. In dit geval neemt de werkgever dus geen deel van de contributie voor zijn rekening. De contributie voor de werknemers blijft € 7,50, ongeacht of en hoeveel de werkgever daarnaast bijdraagt. De bijdrage van de werkgever is nu onbelast voorzover de werkgeversbijdrage niet uitkomt boven het bedrag dat de werknemers bijgedragen hebben. Hierbij mag u de afgelopen vijf kalenderjaren bekijken.

Mocht u nu twijfelen wat de gevolgen zijn van de PV-constructie in uw organisatie voor het loon van de werknemers, neem dan voor de zekerheid contact op met uw belastinginspecteur.