Menu
Erop uit met collega's

Spannende stadswandeling met activiteiten in een stad naar keuze

Ontdek een stad naar keuze door middel van een Mystery Tour! De Mystery Tour is een leuke manier om anders dan anders een stad te bezichtigen. De tour kan in bijna elke stad worden gedaan.

Uitgangspunt voor elke Mystery Tour is een ‘vreemd verhaal’. Naar aanleiding van dit vreemde verhaal dat ieder team uitgereikt krijgen, wordt een ‘Mysteryvraag’ gesteld. De teams krijgen de opdracht deze ‘Mysteryvraag’ zo snel mogelijk op te lossen. Kernbegrippen zijn; (inter)actief, uitdagend, competitief, samenwerking, oplossingsgericht denken.

Laat ons weten welke stad u wil ontdekken en boek hier uw Mystery Tour

Met recreatieve groet,

Lynn Kraaijeveld
Zakelijk.nl