Menu
Nieuws / PV Tips / PVnieuws

Haal meer kracht uit talent

Binnen veel ondernemingen wordt er te weinig aandacht besteed aan het ontdekken, optimaliseren en inzetten van talent. Toch is het in de praktijk zo dat juist talenten zorgen voor de beste resultaten. In een uitgebreid interview liet ook de bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel weten dat juist talent heel belangrijk is. Binnen het bedrijfsleven wordt de focus vaak op er gebreken gelegd, waarbij werknemers worden gewezen op de fouten die zij maken. Complimenten, schouderklopjes en het benoemen van talenten zijn een betere keuze, zeker wanneer de productiviteit omhoog moet.

Het opsporen van talenten van medewerkers
Het is niet altijd makkelijk voor werkgevers of leidinggevenden op talenten van medewerkers op te sporen. Wanneer niet bekend is wat de talenten van de werknemers precies zijn, dan kan er ook niet worden bekeken hoe deze het meest effectief kunnen worden ingezet voor de onderneming. Daarom zijn talentgesprekken heel handig. Tijdens talentgesprekken worden de talenten van de medewerkers besproken en kan direct worden gekeken hoe deze op de werkvloer goed van pas komen.

Ondernemers focussen meer op andere gesprekken
Veel bedrijven kiezen er in de praktijk voor om op regelmatige basis beoordelingsgesprekken plaats te laten vinden. Tijdens deze gesprekken wordt van de werkgever of leidinggevende(n) uit voornamelijk kritiek uitgesproken en dit werkt niet bepaald motiverend voor de medewerkers. Talentgesprekken zijn wel heel motiverend. Het is fijn voor medewerkers om te horen dat zij een talent hebben en dat de werkgever of leidinggevende het prettig zou vinden als dit talent verder wordt ontwikkeld voor het bedrijf. Dit geeft de medewerkers meer het gevoel dat zij gewaardeerd worden.

Job crafting kan helpen
Tijdens talentgesprekken kunnen de medewerkers zelf natuurlijk aangeven waar zij goed in zijn en echt in uitblinken op het werk, maar soms is het beter dat de werkgever zelf bekijkt waar nu precies de talenten liggen. Hierbij kan job crafting goed helpen. Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om de taken binnen hun functie op een geheel eigen manier uit te voeren kan worden bekeken hoe dit wordt aangepakt. Zo komen er vaak unieke talenten naar voren waar het bedrijf voordeel mee kan doen. Door de talenten te bespreken tijdens talentgesprekken kan een plan worden gemaakt over het verder ontwikkelen van de unieke talenten.